قوانین و مقررات

۱. اینجانب به عنوان خریدار یا نماینده خریدار اجناس فوق را از نظر کمی و کیفی صحیح سالم تحویل گرفتم
۲. فقط اجناس دارای کارت گارانتی مشمول گارانتی می باشد
۳. امضا کننده فاکتور به عنوان خریدار یا نماینده خریدار می باشد
۴. جنس فروخته شده به هیچ عنوان تعویض یا پس گرفته نمی شود ، لطفا در خرید خود دقت فرمائید
۵. تا زمانی که تسویه کامل انجام نشده اجناس به صورت امانت است
۶. اینجانب امضا کننده این برگه به نمایندگی از طرف خریدار فوق الذکر/خود خریدار اجناس فوق را تحویل گرفتم

به کمک نیاز دارید؟

  • 09141451907

ما را دنبال کنید